bala menggugurkan kandungan tanpa menggunakan perbuatan kuret yang di tangani sesuai pihak rumah sakit