risiko menggugurkan kandungan tanpa menggunakan aksi kuret yang di tangani sesuai pihak rumah sakit